لاگ روزانه

اول روز پاییز ۱۳۹۹

پاییز، فصل من است. همیشه در سال‌های گذشته به پاییز و مهر که می‌رسیدم، شکوفا می‌شدم. بهترین ایده‌ها و پروژه‌ها […]