سایت شخصی قدیمی من

یکی از عادت‌هایم این است که هر از چندی یک سایت شخصی جدید برای خودم راه می‌اندازم. به یک جور عادت و شاید وسواس شخصی تبدیل شده.

تصویر پایین، سایت قبلی بود که تا سال ۱۳۸۷ داشتمش.

سایت جدید را فرستاده بودم هوا و سایت قبلی هم‌چنان روی یک ساب‌دامین روی سرور بود. در نهایت تصمیم گرفتم سایت قبلی و همه‌ی دیتابیسش را به قتل برسانم و او را روانه‌ی بایگانی تاریخ کنم. این اسکرین‌شات، آخرین چیزی است که از آن مرحوم باقی مانده است.

سایت قبلی در طول حدود دو سه سال فعالیت، نزدیک به ۳۰۰ هزار بازدید داشت.

پیمایش به بالا